Amenda

Buna ziua. Nam primit copia procesului verbal agentii nu mi-au prezentat procesul motivind ca daca nu semnez nu primesc nimic, dar o vor trimite acasa. Dupa cinci luni primesc scrisoare de la executor ca trebuie sa achit 900 lei amenda + onorariul executorului 500 lei. Am fost la INPP sa-mi de o explicatie acolo mi s-a spus ca copia e la ei si nu stiu de ce nu mi s-a trimis pe adresa de domiciliu.Executorul ma ameninta cu sechestru masinii si imobilului.Spuneti va rog cum sa procedez?MERSI

  • Nume: Andrei Traistari
  • Data: 2020-05-30
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Macari Tamara

Data: 2020-06-01

Dvs aveți 15 zile lucrătoare la dispoziție din data întocmirii procesului verbal pentru a contesta în judecată aceste procese verbale pe motivele sus-enunțate în care veți indica circumstanțele de fapt și de drept solicitând anularea proceselor verbale și încetarea procesului contravențional, dvs deja ați depășit termenul de contestare și urmează doar să achitați sumele solicitate de executor.

VLAS Elena

Data: 2020-06-15

Bunâ ziua Andrei. Dvs urmiazâ sâ depuneți o cerere la INPP și sâ solicitați sâ vâ elibereze copia procesului -verbal, în baza câruia va fost aplicatâ amenda. În cazul dat termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile , de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8) În cazul în care nu sînteți de acord cu decizia agentului constatator sînteți în drept să contestați decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale (1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8). (2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația. (3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale. (4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă. (5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator. (6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei. (7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate. (8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat. Deci, contestația nu se depune în judecată ci se depune în formă scrisă la autoritatea din care face parte agentul constatator. Nu se indica judecătoria, se indica doar autoritatea și, în cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația și dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă. Contestația o puteți depune personal sau prin reprezentat (avocat), de asemenea și în judecată puteți să vă apărați singur sau prin intermediul unui avocat, în cazul în care nu dispuneți de suficiente mijloace, vă puteți adresa către unul din Oficiile Teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistenta Juridică Garantată de Stat https://formulare.cnajgs.md/ Dupâ ce ați depus contestația împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale la autoritatea din care face parte agentul constatator, în cazul dat - INPP ,este necesar ca o copie a contestației sâ fie prezentatâ la execut. pentru a fi suspendatâ executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.