adminidtrator aparent Cooperativa de Constructie a Locuintelor - admite furturi energie electrica

Ih bloc se fura energie electria de uz comun - lift si iluminare scari. Poate fi aplicat Articolul 17 al Codului Contraventional? a) aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități sau a efectuat o activitate ce nu corespunde actelor sale de constituire sau scopurilor sale declarate;

  • Nume: marina
  • Data: 2021-02-05
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-02-10

În conformitate cu prevederile Art.17 alin. (1) din Cod Nr. 218 din 24-10-2008 Cod Contravenţional al Republicii Moldova, o persoană juridică, este pasibilă de răspundere contravenţională pentru o faptă dacă: a) aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități sau a efectuat o activitate ce nu corespunde actelor sale de constituire sau scopurilor sale declarate; b) fapta a fost săvîrșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice; c) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere; d) fapta a fost săvîrșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere. Totodată, în conformitate cu prevederile Art.17 alin.(11), persoană fizică se consideră împuternicită cu funcții de conducere dacă are cel puțin una din următoarele funcții: a) de reprezentare a persoanei juridice; b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice; c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice. Practic fapta descrisă de d-voastră ce constă în aceea că o persoană juridică întreprinde acţiuni de furt de energie poate fi încadrată în toate literele de la a) la d) ale Art.17 alin.(1), deoarece 1. aceasta nu îndeplineşte dispoziţiile legii, cea ce se reflectă la Art.17 alin.(1) litera a) deoarece legislaţia interzice folosirea şi conectarea ilegală la energia electrică; 2. fapta este săvîrşită in interesul acestea, cea ce se reflectă la Art.17 alin.(1) litera b) deoarece ascensoarele şi iluminatul scărilor aparţin acestea şi sunt gestionate de aceasta; 3. fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către administrator, cea ce se reflectă la Art.17 alin.(1) litera c), deoarece conectarea practic nu ar fi putut face fără ca administratorul să fi cunoscut despre acest fapt; 4. fapta a fost săvîrșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea administratorului, cea ce se reflectă la Art.17 alin.(1) litera d), deoarece chiar dacă acesta nu ar recunoaşte că acesta a permis acest lucru, rezultă şi-a îndeplinit atribuţiile de supraveghere și control a echipamentului de care este responsabil. Din normele legislaţiei prevăzute de Art.17 alin.(2), rezultă că persoana juridică (Cooperativa de Constructie a Locuintelor în acest caz), este pasibilă de răspundere contravenţională pentru fapta comisă. Totodată conform normelor prevăzute de Art.17 alin.(4), răspunderea contravenţională a persoanei juridice nu exclude răspunderea a persoanei cu funcție de răspundere pentru contravenţia săvîrşită (în acest caz administratorul cooperativei). Astfel potrivit normelor legale faptele ce au dus la săvîrşirea contravenţieie de care menţionaţi, se încadrează în prevederile Art.164 Cod Nr. 218 din 24-10-2008 Cod Contravenţional al Republicii Moldova care prevede că: Art.164 alin.(1) - folosirea ilegală a energiei electrice prin racordarea neautorizată la rețeaua electrică, prin evitarea echipamentului de măsurare ori prin intervenția în funcționarea acestuia prin diferite metode care conduc la omiterea înregistrării sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică se sancționează cu amendă de la 45 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice. Astfel, în cazul în care se constată faptele descrise de d-voastră, cooperativa ca persoană juridică riscă amendă, persoana cu funcţie de răspundere (administratorul) riscă amendă, iar operatorul sistemului de distribuţie în baza Hotărîrii Nr. 48 din 11-03-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice va efectua recalcularea consumului de energie electrică luînd în consideraţie indicii corecţi de facturare deoarece au fost modificaţi indicii de facturare din cauza racordării înafara echipamentului de măsurare.