Международный

Здравствуйте .пришло письмо со штрафом из германии,незаконное пересечение граници,4 года запрет на вьезд и 420 евро штраф.ближаищее время в европпу не собираюсь . стоит ли платить штраф?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-11-10
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-11-17

Presupun că d-voastră sunteţi cetăţean român iar amenda va fost stabilită în Germania şi aţi părăsit teritoriul acestea fără a vă onora obligaţiunile. Practica ultimilor doi-trei ani ne demonstrează că autorităţile germane, care mai înainte erau mai puţin insistenţi la recuperarea sancţiunilor aplicate, acum devin mai insistente, iar autorităţile germane au început a da în judecată mai mulţi cetăţeni, care au plecat din ţară fără a plăti amenzile stabilite. O decizie cadru care reglementează recunoaşterea reciprocă a amenzilor rutiere acordate în statele Uniunii Europene este folosită de statul german pentru recuperarea amenzilor primite pe teritoriul lor de către cetăţeni străini şi anume Decizia – cadru 2005/214/JAI din 24.02.2005 a Consiliului Uniunii Europene privind principiului recunoaşterii reciproce sancţiunilor pecuniare. Recunoaşterea sancţiunilor pecuniare între statele membre ale Uniunii Europene este reglementată, pe lângă Decizia – cadru 2005/214/JAI din 24.02.2005 a Consiliului Uniunii Europene privind principiului recunoaşterii reciproce sancţiunilor pecuniare şi în art. 233 – art. 247 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată. Art. 239 alin. 1 din Legea nr.302/2004, prin care au fost transpuse în legislaţia internă prevederile Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor pecuniare între statele membre ale Uniunii Europene prevede care sunt infracţiunile pentru care autorităţile statului solicitat nu mai verifică condiţia dublei incriminări, hotărârile prin care s-au aplicat sancţiuni pecuniare aplicate pentru astfel de fapte fiind recunoscute şi executate dacă, bineînţeles, sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de lege. Astfel cred că este bine să achitaţi amenda acum, pînă cînd nu au avul loc şi alte proceduri de executare silită care ar duce la mărirea sumei. Я предполагаю, что вы гражданин Румынии, штраф был установлен в Германии, и вы покинули эту территорию, не выполнив свои обязательства. Практика последних двух или трех лет показывает нам, что власти Германии, которые раньше были менее настойчивы в восстановлении примененных санкций, теперь становятся более настойчивыми, и власти Германии начали преследовать в судебном порядке больше граждан, которые покинули страну, не заплатив. установить штрафы. Рамочное решение, регулирующее взаимное признание дорожных штрафов, предоставленных в государствах-членах Европейского Союза, используется немецким государством для взыскания штрафов, полученных на их территории иностранными гражданами, а именно Рамочное решение 2005/214 / JHA от 24.02.2005 о принцип взаимного признания денежных санкций. Признание денежных санкций между государствами-членами Европейского Союза регулируется в дополнение к Рамочному решению 2005/214 / JHA от 24.02.2005 Совета Европейского Союза о принципе взаимного признания денежных санкций и в ст. 233 - арт. 247 Закона № 302/2004 о международном сотрудничестве судебных органов по уголовным делам, переиздано. Статья 239 п. 1 Закона № 302/2004, который перенес в национальное законодательство положения Рамочного решения Совета 2005/214 / JHA от 24 февраля 2005 г. о применении принципа взаимного признания финансовых штрафов между государствами-членами Европейского союза, предусматривает преступления в отношении которых власти запрашиваемого государства больше не проверяют условие двойной преступности, решения, в соответствии с которыми были применены денежные санкции за такие деяния, признаются и исполняются, если, конечно, выполняются другие условия, предусмотренные законом. Таким образом, считаю, что штраф заплатить сейчас, пока не состоится другое исполнительное производство, которое привело бы к увеличению суммы.