Какой грозит мне штраф?

Был пьяным за рулём и попол в ДТП. С потерпевшим все решил, он притензий не имеет

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-10-21
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Macari Tamara

Data: 2020-10-22

Здраствуйте. Были составлены протоколы? ДТП обнаружили инспекторы полиции? Вы можете находиться без водительских прав до 3 лет. В дополнение к серьезным штрафам недисциплинированные водители могут быть принуждены к неоплачиваемым общественным работам на срок от 40 до 60 часов или задержанию на 15 дней.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-10-27

Faptul că cu partea vătămată aţi ajuns la o înţelegere amiabilă şi aceasta nu are pretenţii vă scuteşte doar de răspunderea civilă legată de daunele aduse acestora, însă nu şu de răspunderea penală de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate ce ca efect a dus la vătămare corporală. În conformitate cu prevederile Art.264 Cod Nr. 985 din 18-04-2002 Cod Penal al Republicii Moldova: (1) Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 2 ani. (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită în stare de ebrietate se pedepseşte cu amendă în mărime de la 950 la 1350 unităţi convenţionale, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. (3) Acţiunea prevăzută la alin.(1), care a provocat: a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; b) decesul unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. (4) Acţiunea prevăzută la alin.(3), săvîrşită în stare de ebrietate, se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. (5) Acţiunea prevăzută la alin.(1), care a cauzat decesul a două sau mai multor persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. (6) Acţiunea prevăzută la alin.(5), săvîrşită în stare de ebrietate, se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Din cele relatate de d-voastră, fapta comisă se încadrează în alin. (2). Dar urmează ca în urma cercetărilor şi stabilirii faptelor de către organele de poliţie, dosarul să fie trimis în instanţa de judecată care şi va stabili în urma dezbaterilor sancţiunea în sine, iar d-voastră aveţi dreptul la apărare şi să vă puteţi expune părerea în şedinţă despre fapta în cauză. Тот факт, что вы достигли мирового соглашения с потерпевшей стороной, и это не претенциозно, освобождает вас только от гражданской ответственности, связанной с нанесенным им ущербом, но не от уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, которое в результате привело к Личный вред. В соответствии с положениями статьи 264 Кодекса № 985 от 18-04-2002 Уголовный кодекс Республики Молдова: (1) Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, нарушение, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью или здоровью, - наказывается штрафом в размере до 650 условных единиц или неоплачиваемыми общественными работами от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права управления транспортным средством (или без такового). срок до 2 лет. (2) То же действие, совершенное в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере от 950 до 1350 условных единиц либо неоплачиваемым трудом в пользу общества от 200 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до четырех лет, во всех случаях с лишением права управления транспортными средствами. (3) Действие, предусмотренное частью (1), повлекшее: а) серьезное телесное повреждение или причинение вреда здоровью; б) смерть человека, наказываются лишением свободы от трех до семи лет с лишением права управления транспортными средствами. (4) Деяния, предусмотренные частью (3), совершенные в состоянии опьянения, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права управления транспортными средствами. (5) Действие, предусмотренное частью (1), повлекшее смерть двух или более лиц, - наказываются лишением свободы от шести до десяти лет с лишением права управления транспортными средствами. (6) Деяния, предусмотренные частью (5), совершенные в состоянии опьянения, - наказываются лишением свободы от семи до двенадцати лет с лишением права управления транспортными средствами. Из того, что вы сообщили, совершенное деяние подпадает под п. (2). Однако после расследования и установления фактов полицией дело будет отправлено в суд, который сам установит санкцию после обсуждения, и вы имеете право на защиту и возможность выразить свое мнение в суде. о рассматриваемом деянии.