Амнистия будет изменения в 2023

Амнистия

  • Nume: Anonim
  • Data: 2023-03-14
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2023-03-20

Potrivit Art.107 alin.(1), (3) Cod Nr. 985 din 18-04-2002 Cod Penal al Republicii Moldova, amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei. Astfel, nstituţia penală amnistia, al cărei scop esteînlăturarea pe viitor a răspunderii penale pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal, concomitent interzicând orice urmărire penală la moment, reducerea pedepselor unor persoane sau liberarea de pedeapsă penală, poartă un caracter universal. Amnistia poate fi aplicată atît faţă depersoanele ce se află sub urmărire penală, cât şi celor condamnaţi. În conformitate cu Art.66 Iit.p) al Constituţiei Nr.1 din 29-07-1994 Constituţia Republicii Moldova, adoptarea actelor privind amnistiaîn intră în competenţa Parlamentului. După cîte cunosc, pentru anul 2023 în Parlament pânî la moment nu este înregistrat nici un proiect de lege în acest sens, deci nu vom avea amnistie în 2023.