Privatizarea

Buna, am intrebare trebuie sa privatizez apartamentul, are 39mp,prima data ,nu am participat nici odata la privatizare,sunt mama singura cu doi copiii minori.Cit ma va costa privatizarea aproximativ,mentionez ca este bloc nou dat in expluatare in 2010!!

  • Nume: Ana Grisco
  • Data: 2020-10-21
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Baciu Nadejda

Data: 2020-10-25

Etapele privatizării unui apartament: Acumularea actelor necesare și întocmirea dosarului pentru privatizarea apartamentului Ridicarea certificatului de neparticipare anterioară la privatizarea locuinței Depunerea dosarului spre examinare la comisia de privatizare Ridicarea Contractului de privatizare cu înregistrarea la OCT a dreptului de proprietate. Documentele necesare la privatizarea locuinţelor se recepţionează în bir.9, în fiecare zi, de la ora 8 pînă la 12, în afară de vineri - zi de şedinţă a Comisiei. Detalii la telefon 022 27-81-25. Certificat despre participarea sau neparticiparea la privatizare, bir. 1, bonul de plată 200 lei (la Banca de Economii) pe contul 420515101479701 (copia buletinelor, adeverinţelor de naştere a copiilor minori, copia adeverinţelor de divorţ, de deces). Declaraţie de la toţi membrii adulţi, acordul sau refuzul de a participa la privatizare, autentificat notarial sau prezenţa lor la prezentarea actelor. Extras din tabelul nominal eliberat de cătreÎMGFL sau APLP. Extras din contul personal eliberat de cătreÎMGFL sau APLP. Planul sau certificatul-caracteristică a locuinţei eliberat de către Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău. Bonul de plata 300 lei, (la Banca de Economii) cont 420515101479701. Copia documentului de invaliditate pentru invalizii singuri de gr.I şi gr.II (după caz). Copia documentului ce confirmă dreptul la suplimentul spatiului locativ(decoraţi cu "Ordinul Republicii", "Ştefan cel Mare" doctori habilitaţi etc) (după caz). Certificat de la Comisariatul Militar pentru participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan. Buletinele de identitate, adeverinţele de naştere ale copiilor minori, originalele si copiile. Adeverinţele de căsătorie, de divorţ, certificat de deces, ordinul de repartiţie in original si copiile (după caz). Originalul şi copia diplomei de studii, copia livretului militar şi copia carnetului de muncă (stagiul se calculează pînă la 10.03.93). Pentru cămine suplimentar copia ordinului de repartiţie, certificat cu numărul de persoane care se folosesc de suprafeţele comune (baie, bucatarie, veceu). Pentru casele cu un nivel de prezentat certificat de urbanism de la Direcţia Generală Arhitectură,Urbanism şi Relaţii Funciare a Primăriei municipiului Chişinău, str.Puşkin, 24. După caz la cererea organului abilitat se prezintă şi alte materiale legate de privatizarea fondului de locuinţe. După expirarea termenului, 31 mai 2021, toate locuinţele care nu au fost privatizate vor trece în proprietatea municipiului Chișinău, cu statut de locuinţă socială. Cetăţenii care locuiesc în apartamentele respective şi nu le vor privatiza, vor încheia un contract de locaţiune cu Primăria municipiului Chişinău, pe un termen de 5 ani.