partajarea averii intre mostenitori

Buna ziua. un mostenitor detine in proprietate 7/8 cota parte din imobil (Casa de locuit cu constructii accesorii si teren aferent). Alt mostenitor detine 1/8 din imobil. Mostenitorul minoritar solicita bani pentru a dona partea lui. Imobilul nu poate fi divizat. Cum se stabileste marimea sultei incazul dat (evaluare?), si daca poate fi inclus in plata sultei 1/8 din investitii efectuate in imobil (reparatie capitala efectuata de mostenitor majoritar, ce locuieste in imobil ce se mosteneste). Mersi.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-12-01
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-12-03

În conformitate cu prevederile cuprinse la art. 561 alin.(3) lit.a) Cod Nr. 1107 din 06-06-2002 Cod Civil al Republicii Moldova, dacă bunul proprietate comună pe cote-părţi este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se face prin atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unui coproprietar sau în favoarea mai multor coproprietari, la cererea lor comună. În cazul d-voastră, aţi menţionat că moştenitorul minoritar solicita bani pentru a dona partea lui, aşa că nu cred că acesta va fi de acord de inclus plata sultei în investiţiile făcute, iar obligarea acestuia la un asemenea proces nu este posibil potrivit legislaţiei, aşa că ve-ţi fi nevoit să achitaţi sulta cerută. Mărimea sultei se stabileşte de către un expert ce va face o expertiza de evaluare a imobilului şi valoarea sultei se va stabili prin raportare la cota parte ce va revine din imobilul respectiv (spre exemplu dacă valoarea bunului este de 250000 mii lei , atunci valoarea sultei proprietarului cu cota parte 1/8 este 250000*1/8=31250 lei). Deseori în aceste cazuri apar divergenţe la stabilirea expertului care va face evaluarea bunului. În conformitate cu prevederile legale, părțile se pot învoi asupra numirii expertului. Pot, însă nu sunt obligate, cea ce practic nu se întâmplă prea des. În atare situaţii, dacă părțile nu se învoiesc asupra numirii expertului, este necesară o adresare în instanţa de judecată care şi îl va numi.