Eliberarea certificatului in conditii deosebite de munca, pentru a beneficia de pensie.

Buna ziua Mama mea,are cel putin 10 ani de experienta in conditii nocive de lucru,ce au impact negativ asupra sanatatii.De la CNAS, am aflat ca mama mea se califica in categoria persoanelor cu conditii deosebite de munca,de la virsta standard de pensionare se diminueaza virsta pentru a iesi si a beneficia de pensie. Problema este ca compania unde a lucrat nu elibereaza acest tip de certificat,motivind faptul ca compania este desfiintata si nu mai exista aceasta profesie.Unde as putea apela? Merci

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2020-09-17
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

MĂRCUȚĂ Lilia

Дата: 2020-10-02

Bună ziua. Faptul că nu mai există această profesie nu servește ca temei ca mama Dvs să nu beneficieze de pensie în condiții avantajoase, deoarece legea prevede în mod expres că,Salariaților care, pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotătrîri (Cu privire la aprobarea Listei locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul cărora se acordă pensie pentru limită devîrstă în condiții avantajoase, precum și a Instrucţiunii privind modul deaplicare a Listei și de confirmare a stagiului special), au realizat stagiul special la lucrări foarte nocive și foarte grele conform Listei nr. 1 a unităților de producție, lucrărilor, profesiilor, funcțiilor și indicilor la lucrări în subteran, la lucrări cu condiții de muncă foarte nocive și foarte grele, în temeiulcărora se acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiții avantajoase, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 822 din 15 decembrie 1992, li se păstrează stagiul în cauză la stabilirea dreptului la pensie în condiții avantajoase,indiferent de prezența sau absența în noua Listă a profesiei sau funcției în care au activat anterior. Stagiul special realizat la lucrări prevăzute în Listă se confirmă prin carnetul de muncă, iar după 1 ianuarie 1999 – în baza datelor din contul personal de asigurări sociale al persoanei asigurate. Vă adresați la CNAS cu actele care le aveți la mână sau la avocat pentru a înainta cerere în instanța de judecată în scopul stabilirii dreptului la pensia de vîrstă în condiții avantajoase,