Concediu

Buna ziua,in timpul concediului medical pot lua concediu anual platit?

  • Имя: Olesea
  • Дата: 2022-06-16
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CHIRNICNII Viorica

Дата: 2022-06-26

Buna ziua. Concediul anual il puteti lua dupa concediul medical, sau daca sunteti in concediu ordinar si survine necesitatea concediului medical atunci în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 118 din Codul muncii concediul de odihnă anual plătit poate fi amânat sau pre­lungit în cazul aflării salariatului în concediu medical, îndeplinirii de către acesta a unei îndatoriri de stat sau în alte cazuri prevăzute de lege. În această ordine de idei, art. 118, alin. (6) din Codul muncii dis­pune că, durata concediilor medicale, a celor de maternitate și de studii nu se include în durata concediului de odihnă anual. În caz de coincidență totală sau parțială a concediului cu unul din conce­diile menționate, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihnă anual nefolosit integral ori parțial se amâna pe perioada convenită prin acordul scris al pârților sau se prelungește, respec­tiv, cu numărul zilelor indicate în documentul, eliberat în modul stabilit, privitor la acordarea concediului corespunzător în cadrul aceluiași an calendaristic.