Care sunt primii pasi

Buna ziua,De ce pachiet de documente am nievoe ,pentru a lua sup tutela o batrînica cu probleme de sanatate

  • Имя: igor raicu
  • Дата: 2020-09-01
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CHIRNICNII Viorica

Дата: 2020-09-01

Buna ziua. Conform Codului civil instituirea tutelei sau curatelei asupra unei persoane adulte , cu probleme de sanatate, se face prin hotararea instantei de judecata. În privința persoanei mature care, fără a fi lipsită complet de discernămînt, are nevoie să fie asistată în mod continuu poate fi instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma curatelei. Curatela se instituie doar dacă prin ocrotirea provizorie nu se va putea asigura ocrotirea suficientă a persoanei. În privința persoanei care, în temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (1)( Persoana fizică care a atins majoratul sau care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu pe altă cale legală şi care, în urma unei boli mintale ori a unei deficienţe fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în mod deplin, conştientiza acţiunile sale ori exprima voinţa poate beneficia de o măsură de ocrotire, instituită în funcţie de starea sau situaţia sa.), trebuie să fie reprezentată în mod continuu poate fi instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei. Tutela se instituie doar dacă nici prin ocrotirea provizorie şi nici prin curatelă nu se va putea asigura ocrotirea suficientă a persoanei. Instanţa de judecată stabileşte termenul pentru care se instituie măsura de ocrotire judiciară sub forma curatelei sau tutelei, care poate fi de maximum 5 ani. În cazul instituirii tutelei, instanța de judecată, în baza raportului de expertiză psihiatrică care confirmă că, avînd în vedere stadiul dezvoltării științei, nu există semne vădite că starea persoanei se va îmbunătăți, poate stabili, prin hotărîre motivată, un termen de pînă la 10 ani. Deci in cazul cind va doriti sa luati sub tutela o persoana cu probleme de sanatate este necesar de depus cerere in instanta de judecata, anexând expertiza medicului psihiatru, care confirma faptul ca persoana nu este apta de exercitiu .