Comasare cult religios

Bună ziua! Din anul 2014 sunt conducătorul unui cult religios ortodox din rep. Moldova, anul acesta am purces la reînnoirea și aranjarea actelor să fie în regulă, la care m-am confruntat cu diferite denumiri ale cultului înregistrate de fostul conducător a acestui locaș, de aceea am fost nevoit să schimb denumirea dând anunț în monitorul oficial cu schimbarea denumirei în denumire noua. La ASP avem deja înregistrat totul , dar am fost anunțați ca trebuie să comasam comunitatea veche . Ce putem face? Mt

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2021-11-30
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CRÎȘMARU Iulian

Дата: 2021-12-07

În conformitate cu prevederile Art.9 din Legea Nr. 220 din 19-10-2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali: (1) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea sub o denumire proprie, care se înregistrează la organul înregistrării de stat. Sucursalele persoanei juridice îşi desfăşoară activitatea sub denumirea persoanei juridice care le-a constituit. (2) Denumirea persoanei juridice trebuie să întrunească cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative. (3) Persoana juridică deţine dreptul exclusiv asupra denumirii înregistrate şi este obligată să folosească denumirea numai în formula care este înregistrată în Registrul de stat. (4) Denumirea persoanei juridice include, în limba de stat, forma de organizare juridică. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele. (5) Orice denumire nouă se va deosebi de cele existente, astfel încît să se poată face o distincţie evidentă şi clară între ele, fără a fi examinate în detaliu. Dacă o denumire nouă este asemănătoare cu alta deja înregistrată sau rezervată, se va adăuga o menţiune care să o deosebească de celelalte în mod evident. (6) În cazul în care mai multe persoane au solicitat pentru înregistrare denumiri ce coincid ori se aseamănă, drept de înregistrare are solicitantul care primul a depus cererea de înregistrare. (7) Pînă la înregistrarea persoanei juridice, organul înregistrării de stat verifică denumirea acesteia sub aspectul disponibilității, distinctivităţii și al corectitudinii lingvistice. (8) Denumirea persoanei juridice, la cererea fondatorului, poate fi rezervată de organul înregistrării de stat pe un termen de pînă la 6 luni. (9) În cazul schimbării denumirii, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat. (10) La data înregistrării denumirii modificate, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind modificarea denumirii şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic. Respectiv în cazul d-voastră, dacă faptele corespund cu cele relatate şi nu aţi întreprins alte acţiuni decît cele indicate (adică aţi făcut o schimbare de nume a cultului religios şi nu altceva) potrivit normelor legale nu aveţi nevoie de nici o comasare sau altă acţiune. Dacă d-voastră aţi urmat paşii descrişi mai sus şi cultul religios a căpătat un alt nume, a fost înregistrat în Registrul de stat, toate activele şi pasivele cultului rămîn aceleaşi, tot ce sa schimbat este doar numele, şi atît. Dacă vi sa cerut o comasare, posibil d-voastră aţi întreprins alte acţiuni, posibil aţi creat un alt cult nou şi este necesar de comasat cu cel vechi şi să preluaţi activele şi pasivele acestuia (spre exemplu comasarea prin absorbţie). Dar asta trebuie analizat în baza paşilor care ia-ţi întreprins.