Lipsa nemotivata

Bună ziua Spuneți vă rog dacă o angajată însărcinată lipsește nemotivata de la locul de muncă i se poate desface contractul de munca conform articolului 86 din codul muncii

  • Имя: Costel Macovei
  • Дата: 2021-07-08
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

ILCO Nicolae

Дата: 2021-07-13

Salutare Codul Muncii definește femeia gravidă în felul următor: femeie gravidă – orice femeie care anunță în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un certificat medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, care atestă această stare; Deci, pentru ca femeia să aibă acest statut trebuie să fie îndeplinite condițiile stipulate în lege. Articolul 251, Codul Muncii prevede următoarele: Articolul 251. Interzicerea concedierii femeilor gravide şi a salariaţilor care  îngrijesc copii în vîrstă de pînă la 4 ani Se interzice concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 4 ani şi a persoanelor care folosesc concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la art.124, 126 şi 127, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k). Deci, este interzisă concedierea femeilor gravide cu excepția cazurilor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k). Acum să vedem care sunt acele cazuri în care femeia gravidă totuși poate fi concediată (art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k). Codul Muncii): Articolul 86. Concedierea (1) Concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru următoarele motive: b) lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică; g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar; h) absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă; i) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k); j) săvîrșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată sau prin actul organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor contravenționale; k) comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace băneşti sau valori materiale ori care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului (sisteme de colectare și gestiune a informației) sau la cele administrate de angajator a unor acţiuni culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv; Prin urmare, femeia gravidă poate fi concediată pentru absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă deoarece aceasta este una din excepțiile prevăzute la art. 251, Codul Muncii. Servus