Codul muncii

Se permite lichidarea statelor in unitate la initiativa primarului in ziua întăririi bugetului local. Sa votat bugeul cu toate functiele pe urma sa pus la vot lichidarea statelor

  • Имя: MIHAIL POPOV
  • Дата: 2021-01-12
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CRÎȘMARU Iulian

Дата: 2021-01-17

Conform practicii la nivel naţional ordinea aprobării bugetului local este: 1. se aprobă stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar 2. se aprobă stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale 3. se aprobă organigrama şi ştatul de personal al primăriei 4.se aprobă organigrama şi ştatul de personal a subdiviziunilor primăriei 5. se aprobă bugetul în prima lectură 6. se aprobă bugetul în lectura a doua. Potrivit Art. 29 alin. 1) lit. b) din Legea Nr. 436 din 28-12-2006 privind administraţia publică locală, primarul propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local, iar potrivit Art. 14 alin. 2) lit. l) din Legea Nr. 436 din 28-12-2006 privind administraţia publică locală, consiliul local aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi statele primăriei, ale structurilor şi serviciilor publice din subordine, precum şi schema de salarizare a personalului acestora. Ulterior, deja după ce ştatele de personal sunt întărite de către OT al Cancelariei de Stat prin o procedură aparte, deja primarul în baza Art. 29 alin. 1) lit c) numeşte (dacă în organigrama aprobată au apărut ştate de personal noi în raport cu perioada precedentă), stabileşte atribuţiile şi încetează (dacă în organigrama aprobată şi întărită au fost excluse ştate de personal în raport cu perioada precedentă) raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;