Unde pot schimba prenumele si ce documente sunt necesare pentru aceasta procedura?

Din motive familiale as dori sa imi modific prenumele.

  • Nume: Anastasia
  • Data: 2021-09-04
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Igor

Data: 2021-09-10

Numele şi prenumele constituie atributele de bază prin care se identifică în societate persoana concretă şi care se înscriu în mod obligatoriu în actele de stare civilă, precum şi în alte acte oficiale conform legislaţiei naţionale. Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă, prin întocmirea concluziei de către oficiul stare civilă şi aprobarea acestuia de către Serviciul Stare Civilă. Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive: ● pronunţarea dificilă, dacă acestea sînt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum şi dacă au fost transformate (schimonosite) prin traducere ● dorinţa de a avea numele şi/sau prenumele corespunzător naţionalităţii solicitantului ● solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu ● dorinţa persoanei de a avea acelaşi nume de familie cuşi cel al soţului sau să alăture la numele său numele soţului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie ● dorinţa de a reveni la numele său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorţ ● dorinţa de a purta numele tatălui (mamei) vitreg(e) sau al altei persoane, care a participat la educaţia solicitantului ● cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sînt recunoscute şi acelea, cînd solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naştere pe numele acestuia ● alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către Oficiul stare civilă. Nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui următoarele motive: ● trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se intenţionează sau urmează să se moştenească averea ● schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui din considerente ce ţin de tălmăciri astrologice ● identificarea intenţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui în scopuri abuzive, ce ţin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de la plata pensiei de întreţinere, de achitare a datoriilor etc. Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui nu se permite în următoarele cazuri: ● solicitantul şi-a ales un nume de familie şi/sau prenume ce se pronunţă dificil sau ridicol ● solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale şi nu este reabilitat ● în rezultatul schimbării numelui de familie prin conexare acesta va deveni compus din trei nume de familie ● solicitantul este o persoană căsătorită şi numele de familie, schimbarea căruia se solicită, îl poartă după căsătorie şi soţul solicitantului, care refuză să depună concomitent cerere de schimbare a numelui de familie ● se solicită transliterarea numelui de familie şi/sau prenumelui cu caractere latine în baza regulilor ortografice ale unei limbi străine sau cu utilizarea semnelor diacritice Documente necesare pentru prestarea serviciului Acte necesare pentru schimbarea numelui şi/sau prenumelui 1. cerere privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui F-22 2. autobiografia 3. explicaţie, privind motivele schimbării numelui şi/ sau a prenumelui 4. certificatul de naştere al solicitantului 5. certificatele de naştere ale copiilor minori 6. certificatul de căsătorie 7. certificatul de divorţ 8. buletinul de identitate sau paşaportul solicitantului 9. două fotografii format 3x4 10. avizul, eliberat de organul de poliţie în a cărui rază teritorială domiciliază solicitantul, privind confirmarea sau infirmarea existenţei antecedentelor penale (cazier juridic) 11.bonul privind achitarea taxelor şi după caz: 1. acordul în scris al ambilor părinţi, adoptatorilor sau tutorelui persoanei care nu a atins majoratul (16-18 ani) 2. dovada împuternicirii reprezentării, procura perfectată în străinătate, contractul de mandat 3. copia dosarului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, însoţit de copia actului de stare civilă respectiv întocmit, de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova 4. alte acte, dacă acestea se dovedesc a fi necesare