Alimente

Se poate sa depun cerere pentru alimente pentru copil daca nu suntem inscrisi oficial si tata nu este scris in adeverinta.

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2020-10-16
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CHIRNICNII Viorica

Дата: 2020-10-17

Buna ziua. Mai intii este necesar de stabilit paternitatea. Stabilirea paternităţii se face în mod diferit, în dependenţă de provenienţa copilului din căsătorie (cel născut în timpul căsătoriei) sau provenienţa copilului în afara căsătoriei (cel născut înainte de căsătorie ori născut în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi). În ceea ce priveşte copiii din căsătorie, legiuitorul, prin prisma art.47 alin.(3) Codul familiei, a instituit prezumţia legală potrivit căreia: „Copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau decesului soţului mamei copilului are ca tată pe soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul”. Paternitatea în afara căsătoriei se poate stabili fie prin recunoaşterea voluntară din partea pretinsului tată sau printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului, depusă la organul de stare civilă, în condiţiile art.47 alin.(5) Codul familiei, fie prin acţiune în justiţie pentru stabilirea paternităţii. . Pot înainta cerere de chemare în judecată privind stabilirea paternităţii, cerere privind constatarea faptului recunoaşterii paternităţii, potrivit art.48 Codul familiei, părinţii, tutorele (curatorul) copilului sau copilul însuşi, la atingerea majoratului. Deci, dvs va adresati unui avocat sa va ajute sa depuneti cerere de stabilirea a paternitatii in instanta de judecata, apoi stabilirea pensiei de intretinere. In cazul in care nu va puteti permite financiar sa achitati serviciile avocatului, va adresati la Consiliul National pentru Asistenta Juridica Garantata de Stat pentru a beneficia de asistenta juridica garantata de stat.