Traversarea frontierei de stat cu copil minor

Buna ziua , eu la moment ma aflu in Italia, vreau să-mi aduc pentru sărbătorile de iarnă copiii la mine . Copiii sun minori și vor fi însoțiți de nana de botez deci de ce acte este nevoie ținînd cont ca trebuie și sa reinoiesc pasaportul copilului mai mare . Mulțumesc frumos pentru raspuns!

  • Имя: Ciorici Maria
  • Дата: 2020-12-01
  • 2

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (2)

MOCANU Eugenia

Дата: 2020-12-02

Bună ziua, conform Legii nr.269 din 09.11.1994, cu privire la la ieșirea și intrarea în RM , art.(2), minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie. Menționez că fără acrodul tatălui, aveți dreptul să ieșiți cu copilul minor doar pe un termen de 3 luni. Referitor la perfectarea pașaportului pentru copilul minor, potrivit ASP, asupra minorului trebuie să fie instituită tutela sau curatela și la depunerea cerererii de perfectare este nevoie să fie prezentate decizia autorității tutelare, decizia consiliului de familie sau alte acte. În cazul dvs, tutela sau curatela o puteți institui pe nana de botez a copiilor.

CRÎȘMARU Iulian

Дата: 2020-12-02

În conformitate cu prevederile Art. 1 alin. (1) din Legea Nr.269 din 09.11.1994, cu privire la la ieșirea și intrarea în Republica Moldova , cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în baza paşaportului, eliberate de organele competente. În conformitate cu prevederile Art. 1 alin. (2) din Legea Nr.269 din 09.11.1994, cu privire la la ieșirea și intrarea în RM , minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie. Astfel, dacă doriţi ca copilul d-voastră să vie în ospeţie la d-voastră de sărbători însoţit de nana acestuia, este necesar ca tatăl copilului sau reprezentantul legal a acestuia (tutorele în cazul în care este stabilită tutela pentru aceştia), să meargă împreună cu persoana respectivă la un notar din Republica Moldova pentru a întocmi o declaraţie în acest sens legalizarea semnătiurii acestuia, indicarea scopului călătoriei şi indicarea duratei cît copiii se vor afla pe teritoriul statului italian. Una din condiţiile obligatorii conform Art. 1 alin. (1) din Legea sus numită pentru ca copilul d-voastră să poată părăsi hotarele Republicii Moldova, este existenţa paşaportului valabil. Pentru perfectarea pașaportul copilului minor, reprezentantul legal al acestuia (adică tatăl copilului sau tutorele, în cazul în care este stabilită tutela pentru aceştia) va merge împreună cu acesta la una din reprezentanţele Agenţiei Servicii Publice şi va prezenta actul de identitate de uz intern valabil şi va solicita eliberarea paşaportului pe numele copilului.