02 April 2019

ANPM - cerere de oferte de prețuri pentru organizarea instruirilor para-juriștilor în orașele Chișinău, Bălți și Cahul

Pe parcursul anului 2019, Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova (ANPM), va organiza mai multe instruiri pentru membrii săi. Instruirile vor fi organizate în cadrul proiectului “Comunități abilitate juridic și dezvoltarea rețelei de para-juriști ai ANPM - etapa II”, contract de Grant № 14896 din data: 01.12.2018, finanțat din sursele Fundației Soros-Moldova, Departamentul Justiției și Drepturile Omului.

Instruirile vor fi organizate în or. Chișinău, Bălți și Cahul.

Numărul de participanți - 52

În vederea organizării evenimentelor, solicităm oferte de prețuri pentru următoarele servicii:

Nr.

Serviciu

Descriere serviciu

Unitate

Nr. unități

Preț per unitate/ TVA inclus

Total/ TVA inclus

#

Adresa locației_______________________________________(Chișinău, Bălți sau Cahul)

 

1

Cazare

Camere duble cu paturi separate. Vă rugăm să indicați numărul camerelor disponibile.

 

*Vă rugăm să specificați dacă dejunul este inclus preț.

 

Persoană per noapte

     

 

2

Chirie sală/ spațiu pentru conferințe

/ capacitatea de până la 50 persoane

Sala să fie amenajată cu scaune și mese, tablă flipchart

 

 

 

 

Ziua/ora

 

 

   

 

3

Chirie echipament de proiecție

 

 

Proiector și ecran de proiecție

 

*Vă rugăm să specificați dacă echipamentul de proiecție este inclus în prețul de chirie a sălii

 

 

 

Ziua/ora

 

 

   

 

 

4

 

Pauză de cafea

Meniul pauzelor va include: cafea, ceai în asortiment, frișcă, zahăr, fursecuri în asortiment, plăcințele, biscuiți, etc.

 

 

Persoane x unități

 

 

   

 

5

 

Mic dejun

Vă rugăm să prezentați meniul anexat.

Persoane x unități totale

 

     

 

 

6

 

 

Prânz

 

 

Vă rugăm să prezentați meniul anexat.

 

Persoane x unități totale

 

 

 

   

7.

Cină

Vă rugăm să prezentați meniul anexat

Persoane x unități totale

 

 

 

 

 

8

 

 

Apă plată

Apa plată cu volum de 0.5 l,

 

Sticle

     

Varianta de redactare a tabelului, o puteți găsi Aici.

Vă rugăm să prezentați oferta după modelul de mai sus sau unul foarte apropiat.

Notă: În cadrul concursului sunt eligibile de a participa companii care prestează servicii de cazare şi alimentație publică și dețin licență și certificare relevantă.

Numărul exact de participanți va fi comunicat prestatorului de servicii cu 7 zile înaintea desfășurării evenimentului.

Vă rugăm să indicați prețurile cu TVA inclus. 

Oferta trebuie să mai includă:

  • O descriere generală a locației propuse pentru organizarea evenimentului. Descrierea va include date și informații generale despre locație și poze ale camerelor, sălilor de curs/conferință, spațului adiacent etc. În cazul în care, există o pagină web unde este prezentată locația vă rugăm să indicați linkul.
  • Copia Licenței/Certificatul de înregistrare a companiei;
  • Datele de contact ale companiei;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei;
  • Semnătura persoanei autorizate;
  • Ștampila umedă a companiei.

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Corespundere cu cerințele cererii de oferte;
  • Raportul preț-calitate.

Data limită de prezentare a ofertelor: 7 aprilie 2019

Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Ofertele urmează a fi completate în limba română şi expediate la adresa de e-mail: info.anpm@gmail.com cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de organizare evenimente”.

Vor fi examinate doar ofertele complete care corespund cerințelor prezentate mai sus.

Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova este o organizație neguvernamentală și non-profit. Vom aprecia oferirea unor reduceri pentru serviciile solicitate. 

Pentru informații suplimentare:

Violetta Odagiu, Directoare executivă a ANPM

tel. 068686472

e-mail: violettaodagiu@gmail.com

HAI SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
Completează formularul pentru a afla noutățile noastre.

datele sunt protejate și nu se transmit persoanelor terțe. Vezi condițiile generale