14 February 2019

ANPM - Cerere de ofertă de prețuri pentru achiziționarea materialelor de vizibilitate

ANPM - Cerere de ofertă de prețuri pentru achiziționarea materialelor de vizibilitate

Asociația Obștească “Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova (ANPM) este organizația neguvernamentală și apolitică a para-juriștilor din Moldova. Urmărim abilitarea oamenilor cu cunoștințe juridice de bază în mod confidențial prin rețeaua de para-juriști comunitari competenți, într-un cadru legislativ clar, predictibil și orientat pe interesele și dezvoltarea oamenilor.

ANPM, în cadrul proiectului “Comunități abilitate juridic și dezvoltarea rețelei de para-juriști ai ANPM – etapa II”, contract de Grant № 14896 din data: 01.12.2018, finanțat din sursele Fundației Soros-Moldova, Departamentul Justiției și Drepturile Omului, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea Companiei eligibile pentru procurarea următoarelor servicii/produse, pentru care vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preț:

Tricou cu imprimare 150
Chipiu cu imprimare 150
Cană cu imprimare 150
Agendă cu imprimare 150
Torbă cu imprimare 150
Pix cu imprimare 200

Informații suplimentare referitoare privind termenii și condițiile de livrare a serviciilor/produselor solicitate sunt menționate în Caietul de sarcini și Specificații tehnice 

Oferta va fi selectată în conformitate cu procedurile stabilite de Fundația Soros-Moldova.

Oferta va fi oferită conform formatului din Anexa 2.

Termenul limită de prezentare a ofertelor: 19 februarie 2019, ora locală 18:00. Dosarul de aplicare trebuie completat în limba Română și expediat prin email la adresa info.anpm@gmail.com cu mențiunea “Ofertă comercială pentru achiziționarea materialelor de vizibilitate

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Experiența ofertantului (companiei candidate): prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
  • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Termenul minim de executare a comenzii (zile calendaristice).

NOTĂ: Ofertele vor fi evaluate comparând prețul evaluat per produs.

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, puteți adresa:

Violetta ODAGIU– directoare executivă a ANPM

Tel.: + 373 68686472

E-mail: violettaodagiu@gmail.com

HAI SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
Completează formularul pentru a afla noutățile noastre.

datele sunt protejate și nu se transmit persoanelor terțe. Vezi condițiile generale