Beșleaga Petru

or.Basarabeasca

Tel: +37369284350

Email: besleaga_petru@mail.ru

26 Răspunsuri

Petru este para-jurist în or. Basarabeasca din anul 2018. A absolvit Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea de Drept , USMF „N. Testemiţianu”, studii post-universitare la catedra de „Obstetrică şi ginecolologie" Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „ N. Testemiţianu”, Facultatea „Medicină generală”. A activat medic obstetrician-ginecolog, Spitalul Raional Basarabeasca si felcer, secţia de urgenţă a spitalului din Basarabeasca. Din 2007 – 2011 a fost consilier în Consiliul Raional Basarabeasca, preşedintele comisiei de specialitate în domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţământului, tineret, sport şi probleme juridice,2003 – prezent – preşedintele ONG „Asociaţia Naţională a Veteranilor Războiului pentru Independenţă” din raionul Basarabeasca si Preşedinte al Alianței Medicilor din raionul Basarabeasca. Este membrul Asociației Naționale a Para-juriștilor din Moldova.