Paniș Dumitru

or. Anenii Noi

Tel: 373 68643110

Email: dumitru.panis.pj@gmail.com

5 Răspunsuri

Dumitru este para-jurist specializat și membrul Consiliului de Administrare a Asociației Naționale a Para-juriștilor din Moldova. A absolvit Universitatea Liberă Internațională din RM, facultatea de Drept . Consultă și coordonează activitatea para-juriștilor specializați (lucru cu persoane din grupuri cu risc sporit de infectare – PTH, UDI, LSG, LGBT) din Moldova. Este persoana activă care cunoaște problemele societății din care face parte și cu care lucrează permanent.