Развод.

При каких условиях я Отец могу отстоять что бы ребёнок остался с Отцом ..жена не работает в декретном. Получается что от я кормилец ...ребенку 7 месяцев ..У меня работа стабильная...место проживания у родителей...есть ли у меня шансы на то что бы отсудить ребёнка

  • Nume: Катеренчук Дмитрий
  • Data: 2021-04-28
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2021-05-04

Buna ziua. La determinarea domiciliului copilului instanța va ține cont de egalitatea în drepturi şi obligații a ambilor părinți, precum şi de interesul suprem al copilului. Codul familiei menționează că la soluționarea cauzelor cu privire la determinarea domiciliului copilului instanţa va ţine cont de: • interesele şi părerea copilului (dacă acesta a atins vârsta de 10 ani); • atașamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi şi faţă de fraţi şi surori; • vârsta copilului; • calitățile morale ale părinţilor; • relațiile existente între fiecare părinte şi copil; • posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (condiţiile locative, existenţa unui venit stabil, îndeletnicirile şi regimul de lucru etc.).