Servicii comunale

Bună ziua, deja de 2 luni recepționez facturi pentru curățenia în scară. Nu am oferit acordul pentru acest serviciu, ba din contra, împreună cu alți vecini de pe etaj am scris cerere in care exprimăm dezacordul cu achitarea acestui serviciu din motiv că desinestatator facem curat, spuneți Va rog in cazul in care nu achit acesta factură, care ar fi consecințele??? Mulțumesc

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-03-15
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2021-03-17

Buna ziua. În conformitate cu art. 12 (4) din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913 din 30.03.2000 proprietarii participă la cheltuielile pentru întreţinerea şi reparaţia proprietăţii comune în condominiu. De asemenea pct. 12 din Reguli provizorii de exploatare a locuinţelor, întreţinere a blocurilor locative şi teritoriilor aferente în Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1224 din 21.12.1998, prevede că proprietarul și arendașul locuinței sunt obligați să menţină curăţenia şi să respecte ordinea pe scări (în coridoare), în cabinele ascensoarelor şi în alte locuri de uz comun ale blocului locativ. Art. 180 din Codul Contravențional al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 nr. 3-6, art. 15) prevede sancțiuni pentru încălcarea legislației cu privire la locuințe. Prin urmare, alineatul (4) al acestui articol prevede: "nerespectarea regulilor şi normelor de folosire, deservire tehnică şi de întreţinere sanitară a locuinţelor, a locurilor şi a instalaţiilor de uz comun, a terenurilor aferente blocurilor locative se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 30 de ore, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore". Art. 417, din Codul menționat, prevede că serviciile publice de gospodărie comunală constată contravențiile prevăzute în art. 180 și încheie procesele-verbale respective, care ulterior sunt transmise Comisiilor administrative.