Plangere

Unde as putea depune o plangere pentru o institutie de invataman care timp de o luna nu pot si nu vor sa elibereze un certificat academic

  • Nume: Valeria
  • Data: 2021-04-07
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MĂRCUȚĂ Lilia

Data: 2021-05-05

Bună ziua . Dvs trebuie să vă adrsați cu cerere în scris către instituția de învățământ prin care să solicitați eliberarea certificatului academic. Cererea după ce o înregistrați la secretariat solicitați să vi se eliberea o copie. În așa mod ei v-or fi nevoiți/obligați să vă eleibereze sau să vă explice motivul pentru acre nu vă eliberează certificatul solicitat. -Prin petiție, se înțelege orice cerere, reclamație, propunere, sesizare, adresată organelor de resort ,inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluționarea în termenul stabilit de lege a unei cereri. -Petiționarul,care nu este satisfăcut de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege,este în drept se sesizeze instanța de contecios administrativ competentă. -Petițiile se examinează de către organele corespunzătoare în termen de 30 de zile lucrătoare , iar cele care nu necesită o studiere și examinare suplimentară fără întîrziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării. -Petițiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele,prenumele și domiciliul.