Штраф на авто

Здравствуйте! Автомобиль оформлен на компанию. На машине висят 12 штрафов. Кто был за рулём конкретно на каждом правонарушении не известно , так как 4 водителя уволились за год. Сегодняшним днём от меня требуют оплаты этих штрафов. Если я пойду их платить то у меня автоматом будет лишение. Да и платить за кого-то другого не виду смысла. Как правильно поступить ? За ранее спасибо !

  • Имя: Константин Бережа
  • Дата: 2021-03-03
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CRÎȘMARU Iulian

Дата: 2021-03-08

Uneori amenzile pentru persoanele juridice sunt de multe ori mai mari decât pentru persoanele fizice. Un lucru important în astfel de cazuri este important cine a înregistrat încălcarea: dacă inspectorul a întocmit procesul verbal al contravenţiei la fața locului, atunci şoferul este cel vinovat şi șoferul plătește amenda; dacă încălcarea este înregistrată de o cameră de luat vederi, atunci decizia este trimisă prin poștă proprietarului mașinii, adică persoanei juridice. Mașina este înmatriculată la companie - atunci acest lucru înseamnă că plata amenzii va fi perfectată ca pentru o persoană juridică şi achitată din conturile acestea. Acum, persoana juridică poate scăpa de amendă dacă dovedește că o anumită persoană fizică conducea automobilul respectiv în acel timp. Pentru a face acest lucru, trebuie să întreprindă mai multe acţiuni, procedura este destul de lungă, birocratică și plictisitoare. Dacă amenda nu este mare, este mai ușor să se plătească amenda din contul bancar al companiei și apoi să fie încasată de la șofer din salariul acestuia. Dar aici este necesar de respectat şi prevederile Codului Muncii, care stabileşte mărimile de reţinere din salariu şi termenele pînă cînd pot fi făcute reţinerile din salariu. În cazul d-voasră este necesar de ridicat fiecare proces verbal a contravenţiei, care în mod obligatoriu conţine şi numele persoanei care se face vinovat de încălcarea legislaţiei precum şi datele de identificare a acestuia, după care compania să solicite achitarea de la acesta achitarea amenzii. În caz că persoanele respective sunt angajaţi, compania fie solicită achitarea amenzii de la aceştia, fie achită compania şi reţine sumele din salariul acestora. În cazul cînd persoanele respective nu mai sunt angajaţi ai companiei, fie achită amenda de bună voie sau dacă refuză compania să se adreseze în instanţa de judecată pentru obligarea acestora spre achitare. D-voastră în acest caz nu aveţi nici o vină şi nici nu puteţi interveni nicidecum, doar că să solicitaţi conducerii companiei să rezolve problema cu automobilul pe care îl au în proprietate. Иногда штрафы для юридических лиц зачастую выше, чем для физических лиц. В таких случаях важно, кто зафиксировал нарушение: если инспектор составил протокол о правонарушении на месте, то виновным является водитель и водитель уплачивает штраф; если нарушение зафиксировано камерой, то решение отправляется по почте владельцу автомобиля, то есть юридическому лицу. Автомобиль зарегистрирован в компании - тогда это означает, что оплата штрафа будет производиться как на юридическое лицо и выплачиваться с этих счетов. Теперь юридическое лицо может избавиться от штрафа, если докажет, что в то время этим автомобилем управляло определенное физическое лицо. Для этого нужно совершить несколько действий, процедура довольно долгая, бюрократическая и утомительная. Если штраф небольшой, проще оплатить его с банковского счета компании, а затем взыскать с водителя из его зарплаты. Но здесь необходимо соблюдать также положения Трудового кодекса, который устанавливает размеры удержаний из заработной платы и сроки, до которых могут производиться удержания из заработной платы. В вашем случае необходимо записывать каждое сообщение о правонарушении, которое также должно содержать имя лица, виновного в нарушении закона, и его идентификационные данные, после чего компания потребует от него выплаты для уплаты штрафа. Если заинтересованные лица трудоустроены, компания либо требует от них уплаты штрафа, либо выплачивает компании и удерживает суммы из их заработной платы. Если заинтересованные лица больше не являются сотрудниками компании, они либо платят штраф добровольно, либо компания отказывается обращаться в суд с целью заставить их заплатить. В этом случае вы не виноваты и никак не можете вмешиваться, просто попросите руководство компании решить проблему с имеющейся у них машиной.