Încetarea contractului de arendă în cazul decesului arendașului

Bună ziua, Cerem respectuos consultarea dv în următoarea speță: arendașul care a încheiat un contract de arenda a bunului imobil cu APL a decedat(termen contract 25 ani iar contractul a fost încheiat în 2012). APL a considerat acesta circumstanța drept temei de rezoluțiune a contractului Corect a fost interpretata situația în cauza ca temei de a înceta contractul de are dă?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-06-13
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ILCO Nicolae

Data: 2021-06-16

Salutare Conform art. 1298, Codul Civil: Articolul 1298. Rezoluțiunea arendei (1) Afară de alte cazuri prevăzute de lege sau contract, arendatorul are dreptul de a declara rezoluțiunea arendei dacă arendașul: a) nu a notat arenda în registrul bunurilor imobile sau, după caz, nu a înregistrat contractul în registrul contractelor de arendă în termenul prevăzut la art. 1293 alin. (5); b) refuză fără justificare să ia în arendă bunurile agricole stipulate în contract; c) a înrăutățit starea bunurilor astfel, încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului arendei. (2) Arendașul are dreptul să declare rezoluțiunea arendei în cazul în care: a) arendatorul refuză să dea în arendă bunurile stipulate în contract, nu le-a transmis la timp ori face imposibilă exploatarea bunurilor arendate, cu excepția cazului în care aceste împrejurări sînt imputabile arendașului; b) bunurile arendate au ajuns într-o stare inutilizabilă din cauza unor evenimente în afara controlului său. Conform alin. 3, art. 1288: Articolul 1288. Contractul de arendă *** (3) Contractului de arendă i se aplică în modul corespunzător dispozițiile cu privire la locațiune în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel. Acum să vedem ce prevede legea în cazul decesului uneia dintre părți în cazul locațiunii (art. 1278, Codul Civil): Articolul 1278. Decesul locatarului sau al locatorului Locațiunea nu încetează prin decesul locatarului, nici prin cel al locatorului, cu excepția cazului în care contractul prevede altfel sau a cazului în care, în funcție de circumstanțe, contractul nu mai poate fi menținut. Deci, arenda nu încetează odată cu decesul arendatorului sau arendașului și nici nu constituie temei pentru rezoluțiune a contractului deci, APL a procedat incorect. Servus