Despre accident la serviciu

Sotul meu a avut un accident la serviciu in urma caruia a ramas invalid in timpul sederii pe buletin a fost chemat de catre procuratura sasi spuna parerile si sa hotarit sa scrie ca nu are pretentii pe seful lui, ca isa promis ca i se va da de lucru dupa putere lui, si la momentul de fata nu isa dat de lucru cum isa promis, ce se poate de facut, daca se poate de scris din nou plingere,

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-04-26
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ILCO Nicolae

Data: 2021-04-27

Salutare Mai jos vedeți ce răspundere prevede legea pentru persoana cu funcție de răspundere care încalcă tehnica securității, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni sau alte urmări grave (art. 183, Codul Penal): Articolul 183. Încălcarea regulilor de protecţie a muncii (1) Încălcarea de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală a tehnicii securităţii, a igienei industriale sau a altor reguli de protecţie a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni sau alte urmări grave, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani. (2) Aceeaşi acţiune care a provocat din imprudenţă decesul unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani. O unitate convențională constituie 50 lei. Mai jos vedeți cazurile în care nu mai este posibilă pornirea unei noi urmăriri penale (art. 275, Codul de Procedură Penală): Articolul 275. Circumstanţele care exclud urmărirea penală  Urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, şi va fi încetată în cazurile în care:  1) nu există faptul infracţiunii;  2) fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune;  3) fapta nu întruneşte elementele infracţiunii, cu excepţia cazurilor cînd infracţiunea a fost săvîrşită de o persoană juridică;  4) a intervenit termenul de prescripţie sau amnistia;  5) a intervenit decesul făptuitorului;  6) lipseşte plîngerea victimei în cazurile în care urmărirea penală începe, conform art.276, numai în baza plîngerii acesteia sau plîngerea prealabilă a fost retrasă;  7) în privinţa unei persoane există o hotărîre judecătorească definitivă în legătură cu aceeaşi acuzaţie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri;  8) în privinţa unei persoane există o hotărîre neanulată de neîncepere a urmăririi penale sau de încetare a urmăririi penale pe aceleaşi acuzaţii;  9) există alte circumstanţe prevăzute de lege care condiţionează excluderea sau, după caz, exclud urmărirea penală. Totuși puteți apela și inspectoratul de Stat al Muncii pentru a beneficia de o consultație cu privire la drepturile persoanei care a avut de suferit din cauza unui accident de muncă. Contacte: https://ism.gov.md/ro/content/10-inspec%C8%9Bii-teritoriale-de-munc%C4%83 Servus