Casa parinteasca

Părinții sunt divorțat, noi nu suntem căsătoriți, tatăl meu are o fetiță de la alta femeie... ei tot au divorțat și a 2-ua femeie, mama fetei la dat la alimente... el nu a achitat și acum juristul de la Soroca vrea sa scoată casa de vînzare, are dreptul?

  • Имя: Alexandru Dumitras
  • Дата: 2021-04-09
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

ILCO Nicolae

Дата: 2021-04-12

Salutare Executorul judecătoresc are dreptul să urmărească toate bunurile debitorului (persoana datornică, care n-a întors datoria la timpul prevăzut în contract sau lege) cu mici excepții, cum ar fi bunurile strict necesare uzului personal sau casnic, îmbrăcămintea, încălţămintea etc. Executorul judecătoresc are dreptul să urmărească și orice bun imobil care aparține debitorului (casă, apartament, cotă-parte din bunul în devălmășie). Consecutivitatea urmăririi bunurilor debitorului este următoare (art. 90, Codul de Executare): a) în primul rînd vor fi urmărite bunurile personale ale debitorului libere de gaj sau de ipotecă şi mijloacele băneşti; b) în al doilea rînd vor fi urmărite bunurile debitorului care se află în proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, libere de gaj sau de ipotecă; c) în al treilea rînd vor fi urmărite bunurile gajate sau ipotecate; d) în ultimul rînd va fi urmărit bunul imobil în care domiciliază debitorul. Ce înseamnă cota-parte în devălmășie. În cazul în care casa părintească a fost construită sau cumpărată în timpul în care părinții se aflau în căsătorie oficială, atunci soțul și soția au fiecare dreptul la jumătate din această casă și, pentru datoriile unuia, în urma unei hotărîri de judecată, jumătatea lui poate fi vîndută pentru neachitarea datoriilor la timp. Servus