Arvună nuntă

Bună ziua. Dacă am dat arvuna pentru nuntă, dar ne-am răzgândit, ni se întorc banii? Noi nu am încheiat contract în scris cu sala de nunți, doar ne-am înțeles verbal, achitând arvună, pentru care am primit chitanță pe care este indicată suma de bani pe care am plătit-o, cu specificația - arvună.

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2021-04-09
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

Macari Tamara

Дата: 2021-04-13

Buna ziua. Arvuna, reprezintă o formă precontractuală astfel urmînd să fie identificat sigur și corespunzător datele părților, momentului executării cît și obligațiile ce rezultă din acesta, obligațiile în caz de neexecutare, și altele... . Articolul 954. Dispoziţii generale cu privire la arvună (1) Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans. (2) Convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în formă autentică dacă legea cere forma autentică pentru actul juridic din care rezultă obligația garantată. În celelalte cazuri, convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris, sub sancțiunea nulității absolute. Dvs. aveți dreptul să solicitați restituirea avansului, însă trebuie să invocați un temei esențial pentru ce v-ați răzgîndit. Avansul poate fi solicitat înapoi oricând indiferent care parte se face vinovată de neexecutarea prestației sau a contractului.