Ajutor pe perioada rece a anului?

Ce reprezintă ajutorul pentru perioada rece a anului și cine poate primi acest ajutor?

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2018-04-21
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

ALEXEI Ghenadie

Дата: 2018-04-23

Ajutorul pentru perioada rece a anului este o plata lunara fixa, in bani, acordata familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie. Ajutorul pentru perioada rece a anului se stabileşte şi se acorda: • familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social conform prevederilor Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social; • familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global mediu lunar mai mare decit venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic decit nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 1,6 ori.