Tânărul specialist în educație

Bună seara. Aș dori să vă adresez și eu o întrebare, la care nu pot nicidecum primi un răspuns de la alte persoane. În 2016 am fost angajată într-o instituție preuniversitara ca cadru didactic de sprijin în baza diplomei de asistent social pe care am primit-o în 2011. Un An mai târziu, 2017, am început studiile cu frecventa redusa la Ust :profesor de biologie, și tot din acel an am început să duc și ore de biologie în paralel cu studiile. Întrebarea mea: am eu dreptul de opurtun-ti ca tânăr specialist?

  • Nume: Afteni Nina
  • Data: 2020-01-17
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ILCO Nicolae

Data: 2020-01-20

Salutare Alineatul 5, art. 134, Codul Educaţiei, prevede garanţiile pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic, încadraţi în instituţiile de învăţămînt prin repartizare de către Ministerul Educației după cum urmează: Articolul 134. Drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific ... (5) Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic, încadraţi în instituţiile de învăţămînt prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, beneficiază, în primii trei ani de activitate, de indemnizaţii stabilite de Guvern, din mijloacele bugetului de stat, achitate prin intermediul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia. (6) La debutul în carieră, personalul didactic angajat în instituţiile de învăţămînt publice din mediul rural şi centrele raionale beneficiază, în primii trei ani de activitate, de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, consumul de energie termică şi electrică, din contul bugetului de stat, prin intermediul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, în condiţiile stabilite de Guvern. (7) În primii trei ani de activitate pedagogică, cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt general publice beneficiază de sprijin pentru inserţie profesională, inclusiv de reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie, precum şi de asistenţă din partea cadrului didactic mentor. Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro Servus