Sancțiunea avertisment

Am primit o sancțiune disciplinară pe timp de un an.E posibil că sancțiunea sa fie crezută nulă înainte de termen.cu condiția că-mi fac lucrul foarte bine.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-02-15
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-02-17

Buna ziua. Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să-i aplice salariatului avertisment, mustrare, mustrarea aspră sau să îl concedieze. De asemenea, legislaţia în vigoare poate prevedea, pentru unele categorii de salariaţi, şi alte sancţiuni disciplinare. Sancţiunea disciplinară se aplică de organul căruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere, confirmare sau numire în funcţie) a salariatului respectiv. În cazul salariaţilor, care poartă răspundere disciplinară conform statutelor sau regulamentelor disciplinare şi altor acte normative, li se pot aplica sancţiuni disciplinare şi de organele ierarhic superioare.Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării. Dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată. Angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să o revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al salariatului. În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se pot aplica stimulări pentru succes în muncă