Reducerea statelor de personal

In caz de reducere a statelor de personal condor art.86 p.(c) codul muncii, in cazul in care angajatorul a emis ordin de preavizare a personalului cu 2 luni înainte de reducerea statelor de personal, o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă, se mai achita indemnizatii?

  • Nume: Rodica
  • Data: 2020-03-31
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-04-03

Buna ziua. In caz de reducere a statelor de personal, angajatorul este obligat conform art. 88 din CM al RM să emite ordin de preavizare a personalului cu 2 luni înainte de reducerea statelor de personal. Concomitent cu preavizarea în legătură cu reducerea statelor de personal, angajatorul va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective şi va acorda salariatului, ce urmează a fi concediat, o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă. Salariaţilor concediaţi în legătură cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li se garantează conform art. 186 (1) din CM: a) pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an complet lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mare decît șase salarii medii lunare și nu mai mică decît un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii în cauză nu a încetat anterior (art.81), se vor lua în calcul toţi anii de activitate; b) pentru a doua lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii; c) pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar, dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii; d) la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii. În cazul plasării persoanei concediate în cîmpul muncii pe parcursul lunilor indicate la lit. b) şi c), indemnizaţia se va achita pe perioada de pînă la data angajării acesteia.