Privind functionarul public

Buna seara,am o intrebare,o persoana care are GT (gospodarie taraneasca) poate activa in cadrul MAI?mersi anticiapat!

  • Nume: Viorel
  • Data: 2019-07-02
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2019-07-07

Buna ziua. Conform Legii Nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne : (1) Funcţionarul public cu statut special nu are dreptul să desfăşoare alte activităţi remunerate: a) în cadrul altor autorităţi publice, cu excepţia cazului în care acesta este suspendat din funcție pe perioada respectivă în condiţiile legii; b) în funcţii de demnitate publică sau în funcţii din cadrul cabinetului persoanei care exercită o funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care acesta este suspendat din funcție pe perioada respectivă în condiţiile legii; c) pe bază de contract individual de muncă sau alt contract civil în cadrul unor societăţi comerciale, cooperative, întreprinderi de stat sau municipale, precum şi în cadrul unor organizaţii necomerciale din sectorul privat sau public, a căror activitate este controlată, subordonată sau, în anumite privinţe, este de competenţa autorităţii în care funcționarul este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie şi de reprezentare a statului în societăţile economice. Modul de cumulare a acestor activităţi cu funcţia publică cu statut special se stabileşte de către Guvern. (2) Funcţionarul public cu statut special nu are dreptul să desfăşoare activități de întreprinzător, cu excepţia deținerii calităţii de fondator al unei societăţi comerciale, nici să înlesnească, în virtutea funcţiei sale, activitățile de întreprinzător ale unor persoane fizice sau juridice. (3) Funcţionarul public cu statut special nu poate fi reprezentant al unor persoane terţe în autoritatea publică în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea unor acțiuni în legătură cu funcţia pe care o exercită. (4) Funcţionarul public cu statut special implicat în una dintre activităţile incompatibile enumerate la alin. (1)–(3) este obligat ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei situaţiei de incompatibilitate, să înceteze activitatea incompatibilă cu funcţia sa ori, după caz, să depună cerere de demisie din funcţia publică cu statut special. Dacă în termenul menţionat funcţionarul nu întreprinde acţiuni în vederea lichidării incompatibilităţii, angajatorul sau persoana împuternicită de către acesta recurge la măsura încetării raportului de serviciu al acestuia. Dupa cum vedeti si dvs, despre detinerea gospodariei taranesti nu este indicat ca ar fi o incompatibilitate intre functii. Succese!