Nu ni se achită salariul

Bună ziua nu ni sa achitat salariul de trei luni firma la care lucrăm a dat faliment unde trebuie să ne adresăm ca să ni se dea banii vă rugăm frumos?

  • Nume: Zubati Aliona
  • Data: 2019-12-06
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Celan Olga

Data: 2019-12-09

Conform CODUL Nr. 154 din 28.03.2003 Articolul 142. Termenele, periodicitatea şi locul de plată a salariului (1) Salariul se plăteşte periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei împuternicite de acesta, în baza unei procuri autentificate, la locul de muncă al salariatului, în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv sau individual de muncă, dar: a) nu mai rar decît de două ori pe lună pentru salariaţii remuneraţi pe unitate de timp sau în acord; b) nu mai rar decît o dată pe lună pentru salariaţii remuneraţi în baza salariilor lunare ale funcţiei. (2) Angajatorul este obligat să încunoştinţeze salariatul despre mărimea salariului, forma retribuţiei, modul de calculare a salariului, periodicitatea şi locul de plată, reţinerile, alte condiţii referitor la salariu şi modificările acestora. (3) La achitarea salariului, angajatorul este obligat să informeze în scris fiecare salariat despre părţile componente ale salariului ce i se cuvine pentru perioada respectivă, despre mărimea şi temeiurile reţinerilor efectuate, despre suma totală pe care urmează să o primească, precum şi să asigure efectuarea înscrierilor respective în registrele contabile. [Art.142 al.(3) modificat prin LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362] (4) Plata salariului pentru o lucrare ocazională, care durează mai puţin de 2 săptămîni, se efectuează imediat după executarea acesteia. (5) În caz de deces al salariatului, salariul şi alte plăţi ce i se cuvin se plătesc integral soţului (soţiei), copiilor majori sau părinţilor defunctului, iar în lipsa acestora - altor moştenitori, în conformitate cu legislaţia în vigoare