În ce constă suspendarea contractului individual de muncă?

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2018-03-29
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

LAPTEDULCE Alina

Дата: 2018-03-29

Suspendarea contractului individual de munca presupune suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a plaţii salariului de catre angajator. Suspendarea contractului individual de munca se face prin ordinul angajatorului, care se aduce la cunostinţa salariatului, sub semnatura, cel tarziu la data suspendarii. Suspendarea contractului individual de munca poate interveni: 1. In circumstanţe ce nu depind de voinţa parţilor (art. 76 din Codul muncii). 2. Prin acordul parţilor (art. 77 din Codul muncii). 3. La iniţiativa uneia dintre parţi (art. 78 din Codul muncii).