eliberarea din funncţie pe motiv că sunt pensionară

Activez la biblioteca publică Merenii Noi în baza contractului de munca din 1991. Pentru activitatea mea pe parcursul acestor ani sunt deţinătoare a mai multor diplome atât de ordin local cât şi raional şi de la Ministerul culturii. În perioada alegerilor locale din octombrie-noiembrie am susţinut candidatul la funcţia de primar din partea PAS. A câştigat alegerile candidatul de la Partidul Nostru. Acum primarul a semnat dispoziţie de eliberare a mea din funcţie pe motiv ca sunt pensionara

  • Nume: Coroliova Maria
  • Data: 2020-02-03
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

OLTEANU Viorica

Data: 2020-02-04

angjatorul nu este obligat să vă concedieze, dacă sunteţi pensionară, dar este în drept, potrivit Codului muncii, temei pentru desfacerea la inițiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum și a celui pe durată determinată, ar putea fi și deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă. însă codul muncii concretizează că persoanele pensionare pot fi angajate pe o durată determinată, Deci, conform legislației în vigoare, persoanele care au obținut dreptul la pensie pentru limită de vârsta ori vechime în muncă și nu sânt încadrate în câmpul muncii pot fi angajate cu contracte pe o perioadă de până la 2 ani, care, la expirare, pot fi prelungite, conform legii, de părți. Mai exact, contractul individual de muncă poate fi încheiat și pe o durată determinată ce nu depășește 5 ani, iarăşi conform legii.