dreptul muncii

funcţionarul public poate să fie angajat şi la un alt loc de muncă ?

  • Nume: Tamara Borş
  • Data: 2018-08-06
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

BEȚIȘOR Lucia

Data: 2018-08-07

Conform Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 13. Responsabilitatea pentru respectarea prezentelor Reguli o poartă conducătorul unităţii care angajează funcţionarul public la muncă prin cumul, precum şi – în partea ce ţine de desfăşurarea activităţii didactice în orele de program şi reprezentarea statului în societăţile economice – de conducătorul autorităţii publice unde funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea de bază. Si conform legii nr.158 a funcționarului public (3) Funcţionarul public poate cumula, în cadrul autorităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, atribuţiile funcţiei sale cu atribuţiile funcţiei publice temporar vacante, fapt confirmat prin actul administrativ al conducătorului. Funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate: a) în cadrul autorităţilor publice, cu excepţiile prevăzute de lege; b) în funcţie de demnitate publică sau în funcţie din cadrul cabinetului persoanei care exercită funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sînt suspendate pe perioada respectivă în condiţiile legii; c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat şi de reprezentare a statului în societăţile economice. Modul de cumulare a acestor activităţi cu funcţia publică se stabileşte de Guvern; Daca nu aveti nimic comun cu activitatea de baza puteti activa