dreptul la munca prin cumul

Buna ziua. Fiind funcționar public de conducere (secretar al consiliului local) pot să cumulez funcția de educator la grădinița de copii din sat .

  • Nume: Vintilescu Aurelia
  • Data: 2018-09-06
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Calcatinge Maria

Data: 2018-09-08

Bună ziua Aurelia! Munca prin cumul a funcţionarului public reprezintă îndeplinirea de către acesta, pe lîngă activitatea de bază în funcţia publică, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, cu acordul scris al conducătorului autorităţii publice, activitatea didactică poate fi desfăşurată de funcţionarul public şi în orele de program, în limitele a 6 ore săptămînal, în instituţiile din învăţămîntul liceal, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, postuniversitar, precum şi în instituţiile de perfecţionare şi recalificare a cadrelor. Decizia privind oportunitatea desfăşurării de către funcţionarul public a activităţii didactice în orele de program va fi luată de conducător, ţinîndu-se cont de circumstanţele concrete existente în autoritatea publică la momentul solicitării, inclusiv volumul de lucru şi gradul de asigurare cu personal. Succes!