Dreptul de a primi compensație în cazul reducerii de state

Vă rugăm să ne ajutați să înțelegem de ce SRL -ul care ne-a redus ,refuză să ne achite 2 salarii medii conform legii,invocând că trebuie să consulte un jurist și așteptăm de mai mult timp fără raspuns,. Mulțumesc!

  • Nume: Anonim
  • Data: 2019-12-04
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2019-12-09

In caz de reducere a statelor de personal, angajatorul este obligat conform art. 88 din CM al RM să emite ordin de preavizare a personalului cu 2 luni înainte de reducerea statelor de personal. Concomitent cu preavizarea în legătură cu reducerea statelor de personal, angajatorul va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective şi va acorda salariatului, ce urmează a fi concediat, o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă. Salariaţilor concediaţi în legătură cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li se garantează conform art. 186 (1) din CM: a) pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an complet lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mare decît șase salarii medii lunare și nu mai mică decît un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii în cauză nu a încetat anterior (art.81), se vor lua în calcul toţi anii de activitate; b) pentru a doua lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii; c) pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar, dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii; d) la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii. la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii. În cazul plasării persoanei concediate în cîmpul muncii pe parcursul lunilor indicate la lit.b) şi c), indemnizaţia se va achita pe perioada de pînă la data angajării acesteia. In caz ca angajatorul refuza achitarea indemnizatiei de eliberare va adresati la Inspectoratul Muncii si \ sau in Instanta de judecata.

BEȚIȘOR Lucia

Data: 2019-12-10

În conformitate cu articolul 184 din Codul muncii, angajatorul trebuie să preavizeze salariatul, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre), sub semnătură, despre intenţia sa de a rezilia contractul individual de muncă. Ceea ce trebuie să cunoască angajatorul este că diferă termenele de preavizare, în funcție de situația care s-a creat: cu 2 luni înainte angajatul va fi anunțat despre decizia de concediere în caz de concediere în legătură cu lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, cu reducerea numărului sau a statelor de personal la unitate; cu o lună înainte – în caz de concediere în legătură cu constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente. În această perioadă, salariatului i se acordă cel puţin o zi lucrătoare pe săptămână, cu menţinerea salariului mediu, pentru căutarea unui alt loc de muncă. La încetarea contractului individual de muncă ca urmare a încălcării de către salariat a obligaţiilor sale de muncă preavizarea nu este obligatorie.