cum se achita detaşare

am fost trimis in detaşare aş dori sa aflu daca imi pot recupera cheltuelile de deplasare la serviciu cu transportul personal, am dovada de procurare a combusribilului + durata de deplasare la serviciu

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-09-22
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2018-09-25

Buna ziua. Conform Hotararii nr.10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, salariatii delegati conform ordinului (dispoziţiei, hotărîrii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în afara locului de muncă permanent (seminare, schimburi de experienţă, şedinţe, ateliere de lucru, procese de negocieri, consultări etc.) in caz de utilizare a transportului de serviciu sau a transportului auto personal, i se compensează cheltuielile pentru combustibil şi lubrifiante, în conformitate cu ruta şi kilometrajul aprobate de conducătorul entităţii, precum şi cantitatea necesară de materiale de marca respectivă, dacă sînt prezentate documentele (chitanţele, cecurile) eliberate de staţiile de alimentare cu combustibil, care confirmă cheltuielile menţionate. Salariatului delegat i se compensează cheltuielile efective pentru locaţiune, inclusiv pentru serviciile obligatorii prestate în hoteluri, conform cerinţelor privind utilarea camerelor din hoteluri, în mărime ce nu va depăşi plafoanele de cazare pentru fiecare 24 ore, prevăzute în anexa nr.2 la prezentul Regulament. De asemenea, se compensează cheltuielile pentru rezervarea locurilor în hoteluri în mărime de 50 % din valoarea compensată a locului pentru 24 ore. Cheltuielile efective pentru locaţiune se confirmă prin anexarea documentelor primare la decontul de avans. Nu se permite achitarea cheltuielilor pentru locaţiune în hoteluri în baza conturilor comune, fără a fi indicate în ele numerele camerelor ocupate, perioada aflării, numele celor cazaţi, tipurile cheltuielilor etc. În acelaşi mod se compensează cheltuielile de locaţiune suportate în timpul opririi forţate în drum, confirmate documentar.

CHIRNICNII Viorica

Data: 2018-09-25

Buna ziua. Conform Hotaririi nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariatilor entitatilor din Republica Moldova salariatul delegat, conform ordinului (dispoziţiei, hotărîrii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în afara locului de muncă permanent (seminare, schimburi de experienţă, şedinţe, ateliere de lucru, procese de negocieri, consultări etc.), in caz de utilizare de către acesta a transportului de serviciu sau a transportului auto personal, i se compensează cheltuielile pentru combustibil şi lubrifiante, în conformitate cu ruta şi kilometrajul aprobate de conducătorul entităţii, precum şi cantitatea necesară de materiale de marca respectivă, dacă sînt prezentate documentele (chitanţele, cecurile) eliberate de staţiile de alimentare cu combustibil, care confirmă cheltuielile menţionate. Salariatului delegat i se compensează cheltuielile efective pentru locaţiune, inclusiv pentru serviciile obligatorii prestate în hoteluri, conform cerinţelor privind utilarea camerelor din hoteluri, în mărime ce nu va depăşi plafoanele de cazare pentru fiecare 24 ore, prevăzute în anexa nr.2 la prezentul Regulament. De asemenea, se compensează cheltuielile pentru rezervarea locurilor în hoteluri în mărime de 50 % din valoarea compensată a locului pentru 24 ore. Cheltuielile efective pentru locaţiune se confirmă prin anexarea documentelor primare la decontul de avans. Nu se permite achitarea cheltuielilor pentru locaţiune în hoteluri în baza conturilor comune, fără a fi indicate în ele numerele camerelor ocupate, perioada aflării, numele celor cazaţi, tipurile cheltuielilor etc. În acelaşi mod se compensează cheltuielile de locaţiune suportate în timpul opririi forţate în drum, confirmate documentar.