cum pot fi pedepsit

intendantul din nestiinta ca o detidicatoare a fost 6 zine peste hotarele tarii a indicat-o in tabelul de pondaj

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-03-02
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOISEI Evghenia

Data: 2020-03-09

Evidența timpului de muncă, timpului de odihnă şi a muncii suplimentare. Evidenţa timpului de muncă este dusă în scopul respectării programului şi regimului de muncă, disciplinei muncii şi drepturilor personalului . Evidenţa timpului de muncă este dusă lunar în tabelul de evidenţă a timpului de muncă (tabel de pontaj). Concomitent, în baza tabelelor de pontaj lunare, în subdiviziunile cu regim de muncă în schimburi este dusă evidenţa globală a timpului de muncă. Perioada de evidenţă globală a muncii este de un an calendaristic. Tabelul de pontaj conţine următoarea informaţie: a) numele şi prenumele angajatului, scrise complet; b) funcţia angajatului, scrisă complet sau abreviat; c) numărul de ore zilnic lucrate, inclusiv în timp de zi și noapte; d) numărul total de zile lucrate în luna în curs; e) numărul total al zilelor de absenţă de la serviciu, inclusiv pe categorii (concediu plătit, neplătit, îngrijire a copilului etc. utilizând abrevierile dinanexă); f) numărul total de zile de repaus și nelucrătoare; g) numărul total de ore activate în luna în curs, inclusiv în timp de noapte; h) numărul total de ore lucrate de la începutul anului; i) numărul total de ore lucrătoare conform Balanței timpului de muncă; j) numărul de ore aflate în concediul plătit (de odihnă, medical, de studii ș.a.) pe parcursul anului în curs; k) numărul orelor de muncă sub/supra program. 62. Evidenţa timpului de muncă în cadrul instituțiilor este ţinută de către persoanele responsabile de evidenţa timpului de muncă (pontatori), desemnate prin ordinul (dispoziția) angajatorului sau conducătorului instituției. Pontatorul va completa tabelul de pontaj pentru subdiviziunea de careeste responsabil, ținând cont de timpul când salariatul a lucrat efectiv, timpul de aflare în detașare/deplasare de serviciu, concediul de odihnă anual, concedii suplimentare/ medicale/de studii, lipsa motivată/nemotivată de la serviciu etc. Orele de muncă suplimentară nejustificate prin acte administrative nu se includ în tabelul de pontaj. Până la data de 3 a lunii următoare perioadei de gestiune, pontatorii întocmesc tabelul de pontaj şi, după semnarea de către conducătorul subdiviziunii, se transmite subdiviziunii resurse umane pentru verificare, cu toate documentele justificative anexate. După verificare de către subdiviziunea resurse umane, tabelul de pontaj (cu toate documentele justificative anexate) se aprobă de către conducătorul instituției, după care se remite subdiviziunii responsabile de domeniul financiar şi serveşte temei pentru calcularea drepturilor salariale. In cazul unei institutii bugetare, remunerarea muncii prestate se efectuează în conformitate cu prevederile Codului muncii, Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Calcularea orelor de muncă supra/sub limita minimă a numărului de ore stabilit de Balanța timpului de lucru pentru anul respectiv se efectuează lunar. În cazul prestării muncii în afara limitei duratei normale a timpului de muncă se calculează adaosul pentru munca suplimentară în conformitate cu prevederile actelor normative. Persoanele responsabile de evidenţa timpului de muncă poartă răspundere disciplinară pentru corectitudinea datelor introduse în tabelul de pontaj.