Contract

Ce acte trebuie sa adun pentru încheierea unui contract cu Germania bazată pe angajarea in rândul muncii a persoanelor cu pașaport biometric ?

  • Nume: Istrati Eleonora
  • Data: 2018-08-13
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Calcatinge Maria

Data: 2018-08-20

Bună ziua Eleonora, nu este clară întrebarea dar voi încerca să vă informez referitor la angajarea în cîmpul muncii în Germania. Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la efectuarea activităţii de muncă în Republica Federală Germania în cazul, în care deţin de permisul de şedere corespunzător. Pentru a lucra în Germania cetăţenii moldoveni sînt obligaţi să obţină permisul de şedere în scop de muncă. Organizaţia responsabilă pentru consultarea şi angajarea în cîmpul muncii a solicitanţilor străini este Oficiul Central al Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă (ZAV). Acesta colaborează cu diferite organizaţii din întreaga lume şi este un partener fidel pentru un şir de reţele care activează pe piaţa muncii din UE. Pentru consultaţii puteţi contacta reprezentanţii ZAV la numărul 0228/713-2000 din luni pînă joi între orele 08:00 şi 16 :30, vineri - între orele 08:00 şi 14:00. I. Angajare la muncă în condiţii generale. Admiterea persoanelor străine la angajare în cîmpul muncii în condiţii generale se face reieşind din necesităţile economiei Republicii Federale Germania. Există două condiţii de bază: - calificarea profesională; - oferta concretă a unui contract de muncă. Veţi avea nevoie de următoarele documente: 1. Cererea de aplicare pentru permisul de şedere completată (duplicat); 2. 2 fotografii color tip paşaport; 3. Originalul şi 2 copii al paşaportului dumneavoastră; 4. 2 copii al actului ce atestă calificarea profesională; 5. Scrisoarea de intenţie sau contractul oferit de compania germană, care conţine descriere detaliată a lucrului ce urmează să fie exercitat (2 copii). II. Pentru personal înalt calificat. Republica Federală Germania este cointeresată în atragerea specialiştilor de calificare înaltă pentru muncă şi trai în Germania. În special, aceasta ţine de: - Absolvenţi cu anumite cunoştinţe şi experienţă profesională; - Profesori universitari remarcabili în domeniul de activitate; - Managerii cu experienţă cu salariul anual de cel puţin 86.400 euro. La fel, aplicanţii trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: - Abilitatea de integrare în societatea germană; - Prezenţa surselor băneşti, suficiente pentru a se întreţine fără a pretinde la careva indemnizaţii; - Oferta concretă a unui contract de muncă. Veţi avea nevoie de următoarele documente: 1. Cererea de aplicare pentru permisul de şedere completată (duplicat); 2. 2 fotografii color tip paşaport; 3. Originalul şi 2 copii al paşaportului dumneavoastră; 4. 2 copii documentelor ce confirmă cunoştinţe şi experienţa profesională; 5. Scrisoarea de intenţie sau contractul oferit de angajatorul german, inclusiv şi descrierea detaliată a lucrului ce urmează să fie exercitat (2 copii). Dacă dumneavoastră nu corespundeţi cerinţelor pentru specialişti cu calificare înaltă, aveţi posibilitate să aplicaţi pentru angajarea la muncă în condiţii generale (vezi p.1).