Conflicte la serviciu cu director pensionar

În grădinița noastră lucrează director pensionar care după ieșirea la pensie a mai trecut concurs pe 5 ani. Eu sînt specialist în domeniu cu studii superioare și vreau sa dea demisia sa ocup locul ei, pentru ca tot colectivul suferă, ea întotdeauna caută să închidă grădinița. E posibil așa ceva legal? Cum sa procedez

  • Nume: Anonim
  • Data: 2019-12-07
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2019-12-09

Buna ziua. Funcţiile de director şi de director adjunct se ocupă prin concurs, în baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct se aprobă de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Cel puţin un director adjunct responsabil de procesul educaţional trebuie să aibă studii pedagogice. Directorul şi directorii adjuncţi ai instituţiei publice de învăţămînt general sînt numiţi în funcţie pentru un termen de 5 ani. La expirarea acestui termen, contractul individual de muncă al conducătorului încetează de drept, funcţia devenind vacantă. Deci, la expirarea termenului, dvs depuneti dosarul pentru ocuparea functiei vacante.