Confirmarea absentei de la serviciu.

Buna ziua. Cum se confirma absenta nemotivata de la munca in instanta de judecata? Poate fi considerata motivata absenta in baza unei concluzii medicale de la medic, fara certificat de concediu medical, pe o perioada mai mare de 10 zile?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-02-21
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Beșleaga Petru

Data: 2020-02-27

Stimate Anonim! În art.86 al Codului muncii este clar stipulat în baza căror încălcări a disciplinei lucrătorul poate fi concediat. Atunci cînd lipsește concluzia medicului Dst n-aveți nici un argument de a vă îndreptăți. Articolul 86. Concedierea (1) Concedierea – desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru următoarele motive: a) rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă (art.63 alin.(2)); b) lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică; c) reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate; d) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical; e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma atestării efectuate în modul prevăzut de Guvern; f) schimbarea proprietarului unităţii (în privinţa conducătorului unităţii, a adjuncţilor săi, a contabilului-şef); g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar; h) absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă;