concediu

Angajatul cere concediu ordinar (42 zile) incepand cu 01.06.2020, dar pe 21.06.2020 atinge varsta de pensionare. Angajatorul doreste sa-l elibereze din serviciu in legatura cu atingerea acestei varste. Cum este corect?

  • Nume: Filip nina
  • Data: 2020-05-26
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-05-29

Buna ziua. Legea nu-l obligă pe angajator să vă concedieze, dacă sunteți de vârstă pensionară, dar îi oferă acest drept. În conformitate cu art. 86 litera y) prim din Codul muncii (CM), temei pentru desfacerea la inițiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum și a celui pe durată determinată, ar putea fi și deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă. Deci, angajatorul este in drept sa dispuna concedierea dvs.