Concediere

Buna ziua, Am o intrebare am parasit locul de munca din motiv ca nu ma aranja comportamentul intreprinzatorului, Risc sa am ceva sanctiuni dupa lege?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-08-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

HARTI Olesea

Data: 2018-08-31

În situaţia Dvs poate fi vorba despre încălcarea disciplinei muncii. Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a respecta regulile de comportare stabilite de legislația muncii, contractele colective şi cele individuale de muncă, precum şi de regulamentul intern al unităţii. Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice faţă de salariat următoarele sancţiuni disciplinare: a) avertismentul; b) mustrarea; c) mustrarea aspră; d) concedierea (în temeiurile prevăzute la art.86 alin.(1) lit.g)-r). Pînă la aplicarea sancțiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară în scris salariatului o explicație scrisă privind fapta comisă. Explicația privind fapta comisă poate fi prezentată de către salariat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. Totodată Dvs riscaţi să fiţi concediat/ă .Potrivit prevederilor art. 86 din Codul Muncii, concedierea presupune desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată şi a celui pe durată determinată. Cu toate acestea, concedierea nu poate fi efectuată la propria dorință a angajatorului, ci doar în situațiile limitativ stabilite de lege. Astfel,conform art.86 al Codului Muncii lit. h) salariatul poate fi concediat la iniţiativa angajatorului pentru absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă. Absența fără motive de la lucru presupune aflarea nemotivată a salariatului în afara teritoriului unităţii, cu care se află în raport de muncă, sau în afara teritoriului obiectului, unde el trebuie să îndeplinească lucrul încredinţat în conformitate cu obligaţiunile de muncă.