Ce presupune un contract de casnicie?

qwe123q

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-02-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Calcatinge Maria

Data: 2018-07-12

Bună ziua,nu este clară întrebarea,dar probabil v-ați referit la Contract matrimonial . De obicei, căsătoria se asociază cu sentimente profunde, stare de euforie continuă, planificări ale ceremoniei și în zona noastră geografică nu există cultura responsabilității pentru bunurile agonisite sau cele ce urmează a se agonisi, astfel că de contractele matrimoniale auzim extrem de rar sau chiar deloc. Bunurile dobândite de către soţi în timpul căsătoriei sunt supuse regimului proprietăţii comune (în devălmășie) și totuși, regimul legal al bunurilor soţilor poate fi oricând modificat de contractul matrimonial. Sunt proprietate comună bunurile procurate din contul: a) veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi din: – activitatea de muncă; – activitatea de întreprinzător; – activitatea intelectuală; b) premiilor, îndemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.); c) altor mijloace comune. Contractul matrimonial este convenţia încheiată benevol între persoanele care doresc să se căsătorească sau între soţii deja căsătoriți, în care se determină drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale acestora în timpul căsătoriei şi/sau în cazul desfacerii acesteia. Acesta poate fi încheiat până la înregistrarea căsătoriei sau, în orice moment, în timpul căsătoriei. Dacă a fost încheiat până la înregistrarea căsătoriei – intră în vigoare la data înregistrării acesteia. Contractul matrimonial se încheie în formă scrisă şi se autentifică notarial.