Concediul pe motive familiale

buna ziua, spuneti va rog intreprinderea nu are semnat contract colectiv cu angajatii, numai contract individual. Am avut inmormintarea tatalui si nu vor sami calculeze 3 zile platite, argumentind cu aceea ca nu avem semnat contract colectiv. Este corect?

  • Nume: olga
  • Data: 2020-01-15
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-01-19

Buna ziua. Conform articolului 121 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003, angajații pot beneficia de concediu suplimentar în mai multe cazuri, cum ar fi cei care lucrează în condiţii vătămătoare, nevăzătorii şi tinerii în vârstă de până la 18 ani, salariaţii din unele ramuri ale economiei naţionale etc. Totodată, în articolul 121, alineat (5) din Codul muncii, se face trimitere și la convenţiile colective, la contractele colective sau cele individuale de muncă unde de asemenea pot fi prevăzute şi alte categorii de salariaţi cărora li se acordă concedii de odihnă anuale suplimentare plătite, precum şi alte durate (mai mari) ale concediilor decât cele specificate în cod. Respectiv, în articolul 11 al Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004, la prezentarea actelor respective, salariaţii beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare, în următoarele cazuri: căsătoria salariatului - 3 zile; căsătoria copilului salariatului - 1 zi; înfierea copilului - 1 zi; decesul părinților, socrilor, soţului (soţiei), copilului - 3 zile; decesul fratelui/surorii; bunicului/bunicii - 1 zi; părinţilor care au copii în clasele I şi II - 1 zi la începutul anului şcolar şi 1 zi la sfârşitul anului şcolar; încorporarea în rândurile Armatei Naţionale a membrului familiei - 1 zi. Concediul menţionat mai sus se acordă strict în timpul survenirii evenimentului şi nu poate fi transferat în altă perioadă. În articolului 13 se menționează că sub incidenţa Convenţiei cad toate unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică. Concediul anual suplimentar plătit este un drept garantat și de Constituție, prin articolul 43 aliniat (4), în care se menționează că caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sînt garantate.