Bună ziua, nu am primit salariul pentru 3 luni la lucru.

Bună ziua, nu am primit salariul pentru 3 luni la lucru. Dar am laptopul de la oficiu acasa, deoarece ultimele 2 luni am lucrat de acasa. Am drept de retentie asupra laptopului pina la momentul cind mi se va achita salariul?

  • Nume: Vlas Renata
  • Data: 2020-05-27
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ILCO Nicolae

Data: 2020-05-28

Salutare Mai jos găsiți extrasul din lege ce privește drepturile salariatului în cazul neachitării la timp a salariului precum și răspunderea pentru neachitarea acestuia (art. 145-146, Codul Muncii); Articolul 145. Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului (1) Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului se efectuează prin indexarea obligatorie şi în mărime deplină a sumei salariului calculat dacă reţinerea acestuia a constituit cel puţin o lună calendaristică de la data stabilită pentru achitarea salariului lunar. (2) Compensarea prevăzută la alin. (1) se efectuează separat pentru fiecare lună, prin majorarea salariului în conformitate cu coeficientul inflaţiei calculat în modul stabilit. (4) Modul de calculare a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de plată a acestuia se stabileşte de Guvern, de comun acord cu patronatele şi sindicatele. Articolul 146. Răspunderea pentru neachitarea la timp a salariului (1) În cazurile în care la conturile curente şi de decontare ale unităţilor există mijloacele respective şi documentele necesare în vederea primirii banilor pentru plata salariilor au fost prezentate în termen, iar băncile nu asigură clientela cu numerar, acestea plătesc, din contul mijloacelor proprii, o penalitate în mărime de 0,2 la sută din suma datorată, pentru fiecare zi de întîrziere. (2) Persoanele cu funcţie de răspundere din bănci, autorităţi publice şi unităţi, vinovate de neachitarea la timp a salariilor, poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală, în condiţiile legii. Servus