Angajare profesor

Am activat 2 ani intr-un liceu in functia de profesor de L.engl pe termen determinant până la întoarcerea profesoarei in concediu de maternitate. La 1 an de activitate, adică în toamna anului trecut se eliberase un loc vacant la clasele primare...p.s. eu având dublă specialitate realizând la momentul dat si studii de recalificare în Învățământul Primar .Am venit si cu o cerere catre doamna director de a mi se oferi functia de învățător in cl.primare... angajând in functie un pedagog necalificat in domeniu.

  • Имя: Iabanji Angela
  • Дата: 2018-07-01
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CHIRNICNII Viorica

Дата: 2018-07-09

Conform Codului Educatiei R.Moldova Art. 54. În învăţămîntul general, posturile didactice vacante se ocupă prin concurs, organizat la nivelul instituţiei de învăţămînt, conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei. La concursul pentru ocuparea unui post didactic poate participa orice candidat care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare. Tinerii specialişti ocupă posturile vacante prin repartizare. In caz de lezare a drepturilor la angajare se poate adresa la Inspectortatul de Stat al Muncii .